Labs² inleder samarbete med Result AB för ökad satsning på internationell försäljning
Pressmeddelande
Söndag, 6 April 2008

Labs² inleder samarbete med Result kring internationalisering och kommersialisering av möjligheterna som skapas av det pågående teknikskiftet inom telekombranchen.

- Genom samverkan med Result kan vi agera på långt flera parallella möjligheter. Deras närvaro i 14 länder samt deras existerande uppdrag för klienter som delar vår syn på hur ny teknik kan revolutionera värdekedjor (FON, Rebtel mfl) inom telekom gör att startsträcken blir kort, säger Jonas Birgersson.

- Result ser stora möjligheter på marknaden under de kommande åren och god potential för BRIKKS att bli ett marknadsledande affärsstödsystem för bredband. När investeringarna i nästa generation av bredbandsinfrastruktur nu ökar runt om i världen kommer detta segment att erbjuda stora ekonomiska möjligheter. Det finns redan en god kännedom om vad BRIKKS och Labs² kan åstadkomma på flera internationella marknader. Result kommer att fungera som en katalysator för att omsätta detta till konkreta affärer, säger Ola Ahlvarsson, grundare och VD i Result.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Birgersson, Grundare och verkställande direktör i Labs², Tel: 070 515 27 62
Ola Ahlvarsson, Grundare och verkställande direktör i Result, Tel: 0708984335