Labs² inleder samarbete med Evert Jonsson Tech Sales AB för ökad satsning på nationell och internationell försäljning
Pressmeddelande
Tisdag, 8 April 2008

Labs² inleder samarbete med Evert Jonsson Tech Sales AB.

- Evert Jonsson har omfattande erfarenhet av internationell försäljning av komplexa system från ABB, Volvo Aero samt marknadsföring av digital produkter. Detta kommer att gynnaoss både direkt och indirekt eftersom Evert även kommer att fungera som en rådgivare i våra egna internationaliserings-ansträngningar, säger Jonas Birgersson.

- Samarbetet med Labs² och Jonas Birgersson kring försäljning av den förträffliga mjukvarulösningen BRIKKS är ett strategiskt steg i rätt riktning, säger Evert Jonsson, ägare, grundare och VD för Evert Jonsson Tech Sales AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Birgersson, Grundare och verkställande direktör i Labs², Tel: 070 515 27 62
Evert Jonsson, Grundare, ägare och verkställande direktör i Evert Jonsson Tech Sales AB, Tel: 070 710 01 10