Stort internationellt intresse för konceptet med öppna bredbandsnät
Nyheter
Tisdag, 10 Juni 2008

I Sverige ligger vi redan långt framme med fiberbaserade stadsnät med öppen konkurrens, och utbyggnaden pågår ständigt över hela landet. Detta har gett oss bredband med låga priser och hastigheter som man i de flesta andra länder bara kan drömma om.

Nu ökar det internationella intresset för den här modellen alltmer.

I en rapport som kommer läggas fram för OECD inom kort slås det fast att den konventionella modellen, där nätägaren har ensamrätt på leverans av tjänster, hämmar konkurrensen och utvecklandet av nya tjänster. Detta enligt en artikel i BusinessWeek, som belyser behovet av öppna nät med modern infrastruktur.

Med vårt kraftfulla affärsstödsystem BRIKKS är vi på Labs² redo att möta bredbandsmarknaden med just de funktioner som efterfrågas.

Till artikeln i BusinessWeek >>