Labs² beslutar att stoppa egen vidareutveckling av VoD-systemet BMS
Pressmeddelande
Fredag, 13 Juni 2008

Labs² stoppar vidareutvecklingen av BRIKKS Media System och överlåter till KnowIT Create Technowledge AB att driva den löpande förvaltningen av existerande kunder (bland annat SF-Anytime, CDON, Nordisk film och Viasat). 

- Trots en helt dominerande marknadsställning i Skandinavien  gör vi bedömningen att vårt kundunderlag inte är tillräckligt för att bygga nästa generation av BMS och då väljer vi hellre att fokusera våra utvecklingsresurser på vår huvudsakliga produkt, affärsstödsystemet BRIKKS, säger Lars Winther Hansen, kommersiellt ansvarig på Labs².

- BMS är idag den ledande produkten för VoD på den Skandinaviska marknaden. KnowIT har sedan tidigare ingående kunskap om produkten och ser fram emot att arbeta vidare med att underhålla och vidareutveckla de lösningar som kunderna efterfrågar, säger Michael Sjölin, VD för KnowIT Create Technowledge.

- Viktigt för Labs² är att vara fokuserade i vårt utvecklingsarbete. En viktig aspekt kan dock vara på sin plats att nämna: vårt beslut beror inte på bristande intresse från slutkunderna. De VoD-produkter som vi varit med och utvecklat har haft ett bra stöd från konsumentledet, betalningsviljan för VoD är stark om rätt innehåll kan erbjudas i rätt tid, kommenterar Jonas Birgersson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Winther-Hansen
Kommersiellt ansvarig Labs²
Tel: 0733-413 078

Michael Sjölin
VD KnowIT Create Technowledge AB
Tel: 0733-312 854