Labs² erhåller beställning av ViaEuropa avseende KO-funktion för Gotlandsenergi
Pressmeddelande
Torsdag, 26 Juni 2008

Labs² kommer att levererar en komplett KO-funktion baserad på BRIKKS. Leveransen är planerad till slutet av 2008, avtalet löper fram till och med 2010. Den löpande resultatpåverkan för Labs² är beräknad till ca 100 000 SEK per kvartal (baserat på den kundvolym som kommer att hanteras vid årsskiftet).

- Detta avtal innehåller flera glädjande nyheter; dels så ser vi att vår indirekta försäljning börjar ge resultat och dessutom ser vi hur trenden att allt flera stadsnät väljer att öppna upp sina nät och tillsammans med partners etablera ett attraktivt tjänsteutbud fortsätter, säger Lars Winther-Hansen, kommersiellt ansvarig Labs².

- ViaEuropa är glada över beställningen från GEAB och ser fram emot att kunna fördjupa samarbetet med Labs². Kombinationen av starka lokala aktörer som bygger infrastruktur, kommersiella kommunikationsoperatörer som underlättar för tjänsteleverantörerna att nå en kritisk massa av möjliga kunder i Skandinavien samt det avancerade affärsstödsystemet BRIKKS skapar goda kommersiella möjligheter för nästa generation av bredbandstjänster. ViaEuropa är övertygade om att ytterligare stadsnät kommer att ansluta sig till detta logiska samarbete, säger Jan-Erik Fiske, styrelseordförande i ViaEuropa.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Winther-Hansen
Kommersiellt ansvarig i Labs²
Tel: 0733 413 078

Jan-Erik Fiske
Styrelseordförande i ViaEuropa
Tel: 0709 41 20 28