Labs² har vunnit rättstvisten mot Telio i norsk Lagmannsrett
Pressmeddelande
Fredag, 27 Juni 2008

I februari 2007 vann Labs² Norge ASA i norsk tingsrätt en tvist från 2004-2005 mot Telio Holding ASA gällande samtalstrafik. Telio valde att överklaga tingsrättens beslut och målet var uppe till ny prövning i norsk Lagmannsrett i slutet av april 2008. En enig norsk Lagmannsrett  upprätthåller domen från tingsrätten.

För Labs² innebär domen att kassaflödet kommer påverkas positivt med ca 8 MSEK.

Det finns en teoretisk möjlighet för Telio att överklaga beslutet till Högsta domstolen. Labs² bedömer dock risken för detta som låg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Birgersson
Grundare och verkställande direktör i Labs²
Tel: 070 515 27 62
Epost: Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den