Flaggningsmeddelande
Pressmeddelande
Tisdag, 8 Juli 2008
Trygghetsbolaget i Lund AB, största enskilda ägaren i Labs² Group AB (publ) har förvärvat 22 893 945 aktier i Labs² Group AB (publ). Trygghetsbolaget i Lund AB:s totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 126 264 490 aktier motsvarande ca 19,14 % av röste- och kapitalandelen i bolaget. Aktierna har handlats utanför marknadsplatsen First North.