Høyesterett ger inte Telio prövningstillstånd i rättstvisten mot Labs².
Pressmeddelande
Fredag, 26 September 2008

Labs² vann rättstvisten mot Telio i norsk Lagmannsrett. Telio sökte om prövningstillstånd hos Høyesterett, som nu har beslutat att inte ta upp tvisten till ny prövning.

För Labs² del innebär detta att domen från Lagmannsretten verkställs, vilket ger Labs² en positiv effekt på kassaflödet om ca 8 MSEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Birgersson
Grundare och verkställande direktör i Labs²
Tel: 070 515 27 62
Epost: Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den