Jan-Erik Fiske lämnar styrelsen i Labs² på egen begäran.
Pressmeddelande
Måndag, 13 Oktober 2008

Jan-Erik Fiske lämnar styrelsen i Labs² på egen begäran. Anledningen är att några bolag (bl. a. ViaEuropa i Lund AB), där Jan-Erik Fiske är styrelserepresentant har potential att bli allt mer betydelsefulla kunder till Labs². För att föregripa eventuella intressekonflikter och undanröja alla formella hinder för att bolagen skall utveckla sin fulla kommersiella potential tillsammans med Labs² lämnar Jan-Erik Fiske alla sina styrelseuppdrag i Labs²-gruppen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jöran Hoff
Styrelseordförande i Labs²
Tel: 0705-901 824