Jöran Hoff lämnar styrelsen i Labs² på egen begäran.
Pressmeddelande
Fredag, 17 Oktober 2008

Jöran Hoff lämnar styrelsen i Labs² på egen begäran. Anledningen är personliga skäl.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jöran Hoff
Styrelseordförande i Labs²
Tel: 0705-901 824