Fiber/LAN-lösningar fortsätter att ta marknadsandelar
Nyheter
Torsdag, 23 Oktober 2008

Fiber/LAN-lösningar fortsätter att öka sin marknadsandel och står nu för 29% av anslutningarna i Sverige, medan andelen med uppringt telefonmodem fortsätter minska. Detta framgår i den senaste undersökningen från World Internet Institute.

De allra flesta internetanvändare tycker att Internet har gjort deras liv bättre och lättare att leva. Det är möjligheten att med hjälp av Internet, sköta bankärenden, leta fakta och information, handla och hålla kontakt med andra människor som gjort det lättare att leva. Det är färre som kommer på något som blivit sämre eller mer komplicerat. Det negativa handlar om att Internet har en tendens att ta för stor plats. Datorn och Internet blir en alltför central punkt i livet för några, vilket ger konsekvenser för relationerna till närstående.

Trots att det har gått 13 år sedan Internet slog igenom i svenska hushåll så är det fortfarande ca 3% av befolkningen, eller 200 000 människor, som tillkommer i kategorin "internetanvändare" varje år.

Källa: Svenskarna och Internet 2008 från World Internet Institute