Flaggningsmeddelande
Pressmeddelande
Torsdag, 20 November 2008

Jonas Birgersson, Verkställande Direktör i Labs² Group AB (publ), har via bolaget Dawn Investment förvärvat 2 000 000 aktier i Labs² Group AB (publ). Jonas Birgerssons totala aktieinnehav, direkt och via bolag, uppgår efter köpet till 16 917 052 aktier motsvarande ca 2,56 % av röste- och kapitalandelen i bolaget.