ViaEuropas kommersiella pilot i Schweiz övergår till skarpt leveransavtal.
Pressmeddelande
Torsdag, 27 Maj 2010

ViaEuropas kommersiella pilot i Schweiz övergår till skarpt leveransavtal, vilket för Labs² ger ett uppskattat ordervärde på ca 15 MSEK för de kommande tre åren.

Labs² levererade under hösten 2009 en BRIKKS-baserade BSS/OSS-lösning för hantera öppennät på nationell nivå(s.k. Open Service Exchange Operator – OSEO) till ViaEuropa för bruk i Schweiz. Efter omfattande kommersiell och teknisk utvärdering av den schweiziska kunden har nu ViaEuropa erhållit en order som innebär att piloten omvandlas till skarpt leveransavtal, detta innebär för Labs² ett uppskattat ordervärde på ca 15 MSEK över de kommande tre åren.

Eftersom ordervärdet baseras i huvudsak på en ersättning per aktivt hushåll och månad samt att merparten av hushållen skall anslutas till FTTx-nät som skall nyanläggas så kommer merparten av ordervärdet att komma i den senare delen av de tre år som avtalet täcker.

”Glädjande att vår indirekta säljstrategi fortsätter ge resultat samt att vår tekniska lösning står sig väl även i tuffast tänkbara konkurrens. När det gäller det kortsiktiga kassaflödet i Labs² så ser jag inte att detta avtal kommer att ge någon större effekt för resterande del av 2010.”, säger Jonas Birgersson, VD på Labs². 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Birgersson
Verkställande direktör i Labs²
Tel: +46 705 15 27 62