Tilldelningsbeslut avseende etablerande av nationell FTTx infrastruktur av öppetnät modell.
Pressmeddelande
Torsdag, 3 Juni 2010
Ett konsortium där bland annat ViaEuropa ingår har erhållit ett tilldelningsbeslut avseende etablerande av nationell FTTx infrastruktur av öppetnät modell. Slutgiltigt avtal skall undertecknas av parterna senast under fjärde kvartalet 2010. Intäktspotentialen för Labs² bedöms till ca 85 MSEK över tio år.
 
Labs²s roll i konsortiet är att leverera en BRIKKS-baserade BSS/OSS-lösning för hantera öppennät på nationell nivå(s.k. Open Service Exchange Operator – OSEO) till ViaEuropa för bruk i det aktuella landet. Detta innebär för Labs², att om slutgiltigt avtal undertecknas mellan landet och konsortiet, en intäktspotential på ca 85 MSEK över tio år.

Eftersom ordervärdet baseras i huvudsak på en ersättning per aktivt hushåll och månad samt att merparten av hushållen skall anslutas till FTTx-nät som delvis skall nyanläggas så kommer merparten av ordervärdet att komma i den senare delen av de tio år som avtalet täcker.

”Glädjande att vår indirekta säljstrategi fortsätter ge resultat samt att vår tekniska lösning nu förhoppningsvis får implementeras på nationell nivå. När det gäller det kortsiktiga kassaflödet i Labs² så ser jag inte att detta avtal kommer att ge någon större effekt för resterande del av 2010.”, säger Jonas Birgersson, VD på Labs².  


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Birgersson
Verkställande direktör i Labs²
Tel: +46 705 15 27 62