Granskning avseende närståendetransaktioner avslutad
Pressmeddelande
Tisdag, 13 Maj 2008

Nya styrelsen avslutar granskningen av misstänkta närståendetransaktioner och rekommenderar alla ägare att rösta för ansvarsfrihet på kommande stämma

Vid årsstämman den 14 april förklarade en grupp ägare representerade av Mårten Öbrink att de ansåg sig ha otillräckligt underlag för att kunna rösta för ansvarfrihet för avgående styrelse. Detta resulterade i att stämman bordlades innan punkten om ansvarsfrihet hade behandlats. Eftersom en ny styrelse (där bland annat Mårten Öbrink ingår) hade utsetts vid en extra bolagsstämma någon timme innan årsstämman påbörjades omedelbart en undersökning av ett antal frågor, bland annat misstänkta närståendetransaktioner. Denna undersökning är nu avslutad och resultatet är att en enig styrelse rekommenderar alla ägare att rösta för ansvarsfrihet på den kommande fortsatta bolagsstämman. Vid styrelsens behandling av ansvarsfrihetsfrågan har de båda styrelseledamöter som även ingått i den tidigare styrelsen inte medverkat.

- Eftersom allvarliga anklagelser framförts via en svensk affärstidning var det viktigt för den ägargrupp jag representerar att genomföra en grundlig undersökning av alla relevanta fakta. Denna undersökning är nu avslutad och det är glädjande att kunna avföra alla påståenden om icke affärsmässiga uppgörelser och därför tillsammans med en enig styrelse rekommendera alla ägare att rösta för ansvarfrihet, säger Mårten Öbrink.

- Undersökningen har varit grundlig och genomförts både genom omfattande arbete av bolagets nya styrelse och med stöd av externa experter. Tack vara ett smidigt samarbete mellan granskare och bolagets ledning har uppgiften kunnats lösa på ett tillfredställande sätt. När vi nu kan lägga denna fråga bakom oss kan bolaget lägga all kraft på offensiva uppgifter, säger Claes-Göran Nilsson, ordförande i Labs².

Ytterligare en slutsats från granskningen är att bolagets VD, Jonas Birgersson, ska avveckla sina styrelseuppdrag i bolag med vilka Labs² har affärsrelationer. Vidare har Jonas Birgersson bekräftat att han inte har ägarintressen i några av de bolag med vilka Labs² skrivit avtal under 2007; dvs E-Business Consulting med dotterbolag.

- Jag har respekt för styrelsens slutsatser och kommer snarast möjligt avveckla nämnda styrelseuppdrag, kommenterar Jonas Birgersson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mårten Öbrink
Styrelseledamot i Labs²
Tel: 0733 17 08 49
Epost: Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den
Claes-Göran Nilsson
Styrelseordförande i Labs²
Tel: 070 592 61 45
Epost: Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den