Fortsatt stämma
Pressmeddelande
Måndag, 19 Maj 2008

Styrelsen för Labs² Group AB har beslutat hålla fortsatt bolagsstämma onsdagen den 4 juni 2008. Kallelse till stämman kommer att utfärdas den 21 maj.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Birgersson
Verkställande direktör Labs²
0705–152 762